Politica de Confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a respecta dreptul vizitatorilor site-ului https://eghiseul.ro la protejarea datelor cu caracter personal, am implementat măsuri de protecție specifice, ținând cont de legislația română și de cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care vă poate identifica, în special printr-un element de identificare precum numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul mobil, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specific legate de identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială. Acestea pot include de asemenea identificatori numerici unici, precum adresa IP a computerului dumneavoastră.

https://eghiseul.ro ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal. Aceste condiții reprezintă notificarea stabilită de art. 13 și 14 din Regulament, în care explicăm motivul pentru care colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. cu privire la această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție acest document și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, https://eghiseul.ro va administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Vizitatori. Prin Politica de Confidențialitate, Vizitatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul trimiterii unei solicitări pentru contractarea serviciile descrise pe site și a serviciilor de informare pe diverse teme juridice de interes pentru vizitatorii site-ului.

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul site-ului sunt prelucrate de către:

  1. EDIGITALIZARE SRL – detinator platformă online, CUI: 49278701.
  2. Avocat Tarta Gabriela – forma de exercitare a profesiei Cabinet Individual de Avocat, CIF

Datele pot include:

  • nume și prenume
  • adresa de email
  • numărul de telefon
  • copie act identitate

Conform legilor menționate, vizitatorii au diverse drepturi, inclusiv dreptul de acces, de intervenție și dreptul de a se opune. Pentru a exercita aceste drepturi, se poate trimite o solicitare la contact@eghiseul.ro.

 

Ce date colectăm, pentru ce scop și cât timp

Colectăm și procesăm datele dvs. personale pentru a vă furniza conținut informativ, pentru monitorizarea traficului și pentru analize interne. Aceste date includ nume, prenume, e-mail, număr de telefon, date de localizare și istoricul navigării.

Vom păstra datele dvs. pentru o perioadă care nu depășește necesitatea scopului colectării.

Drepturile vizitatorilor

Vizitatorii site-ului au drepturi multiple în legătură cu datele lor personale, precum dreptul de acces, rectificare, ștergere și restricționare. Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebare legată de procesarea datelor, ne puteți contacta la contact@eghiseul.ro.

Cum puteți transmite cereri sau reclamații

Pentru informații suplimentare legate de datele personale sau pentru clarificări legate de politica noastră de confidențialitate, ne puteți contacta prin e-mail la contact@eghiseul.ro.

Securitatea datelor

https://eghiseul.ro folosește datele dvs. doar pentru a îndeplini solicitările dvs. Totuși, nu putem garanta securitatea absolută pe internet. De aceea, vă recomandăm precauție, mai ales în ceea ce privește comunicările online.

Modificări la această Politică de Confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată sau modificată periodic, în funcție de schimbările legislative sau ale altor reglementări relevante sau în funcție de schimbările aduse serviciilor oferite de către https://eghiseul.ro sau de alte schimbări survenite în contextul protecției datelor cu caracter personal. Vă vom informa despre orice astfel de modificări, inclusiv despre conținutul acestora, înainte de intrarea lor în vigoare. Vă încurajăm să verificați periodic această Politică de Confidențialitate pentru a rămâne la curent cu orice schimbări.

Contact

Pentru orice întrebări legate de această Politică de Confidențialitate sau pentru orice alte întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail la contact@eghiseul.ro.