Extras de CF pentru Casa Verde în 2024 – Ghid complet

extras cf pentruCASA VERDE

În contextul actual, orientat către sustenabilitate și eficiență energetică, Programul Casa Verde reprezintă o oportunitate remarcabilă pentru proprietarii de locuințe din România, cu condiția ca documentația să includă un extras de carte funciară emis pe numele solicitantului. Acest program guvernamental încurajează adoptarea soluțiilor eco-friendly, oferind sprijin financiar pentru implementarea sistemelor de energie regenerabilă.  Acest articol vă va ghida pas cu pas în procesul obținerii extrasului de carte funciară pentru programul casa verde 2024, asigurându-vă că demersul dvs. este atât eficient, cât și conform cu toate cerințele programului.

Extrasul de carte funciară pentru Casa Verde 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Completează acum!

Acordați atenție sporită la completare !
Acestea sunt exemple de numere de carte funciară; cf-ul se va elibera doar pe unul dintre numerele introduse. Dacă dorește mai multe, va trebui să aplice pentru fiecare în parte.
Nu știi Numărul de Carte Funciară? 

Date de contact și facturare

Doresc Factura pe Firmă
Doresc Certificatul și pe Whatsapp
Fără această opțiune, certificatul se trimite doar pe email.
Am acceptat termenii și condițiile
0,00 RON

Extrasul de carte funciară Casa Verde: Piatra de temelie a proprietății durabile

Pentru a beneficia de avantajele Programului Casa Verde, un extras de carte funciară actualizat este indispensabil. Acest document asigură că proprietatea îndeplinește condițiile legale necesare pentru implementarea de sisteme fotovoltaice prin programul casa verde. Este important de menționat că cartea funciară nu trebuie să evidențieze litigii sau sarcini care ar putea împiedica instalarea panourilor fotovoltaice și să fie actualizată la data înscrierii.

Importanța cărții funciare în implementarea proiectelor Casa Verde

Pentru participanții la programul Casa Verde, obținerea extrasului de carte funciară demonstrează conformitatea imobilului cu regulamentele locale și naționale. Fie că este vorba de o carte funciară individuală sau de o carte funciară colectivă, acest document este esențial pentru verificarea datelor înscrierii și a termenului de valabilitate la data aplicării.

De ce este necesar extrasul de carte funciara pentru programul Casa Verde?

Pentru a beneficia de avantajele Programului Casa Verde, este imperativ să demonstrați proprietatea asupra imobilului pentru care solicitați finanțare. Extrasul de carte funciară servește ca dovadă incontestabilă a dreptului de proprietate, facilitând procesul de verificare și aprobare a dosarului dvs., și trebuie să fie actualizat la data înscrierii.

Procesul de obținere a extrasului de carte funciară

Procedura de obținere a extrasului de carte funciară implică interacțiunea cu autoritatea publică locală și cu organul teritorial de specialitate al ministerului finanțelor. Este necesar să se prezinte actul de identitate, certificatul de atestare fiscală privind situația imobilului, și să se achite o plată către bugetul de stat sau veniturile ale bugetului local, în funcție de specificațiile ghidului de finanțare.

Beneficiile programului Casa Verde

Participarea la Programul Casa Verde nu doar că vă permite să contribuiți activ la protecția mediului înconjurător, dar oferă și avantaje economice semnificative, prin reducerea costurilor energetice pe termen lung. Implementarea sistemelor de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare, pompele de căldură sau sistemele de încălzire bazate pe biomasă, poate fi susținută financiar prin acest program, cu condiția ca extrasul de carte funciară să fie emis pe numele solicitantului.

Documente necesare pentru Casa Verde 2024

Pentru a accesa finanțarea, sunt necesare următoarele documente, completate și actualizate:

  • Cererea de finanțare completată integral prin tehnoredactare.
  • Actul de identitate al solicitantului și, dacă este cazul, al coproprietarului sau devălmașului, trebuie să fie emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală relevantă.
  • Împuternicirea notarială și actul de identitate al persoanei împuternicite, dacă cererea este semnată de o altă persoană, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală.
  • Extras de carte funciară actualizat nu mai vechi de 60 de zile la data, care să ateste dreptul de proprietate asupra construcției și/sau terenului deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, în original sau în format tipărit dacă este obținut electronic.
  • Copia cărții funciare colective pentru imobilele-construcții cu părți comune și proprietăți individuale, prezentată în format tipărit dacă este obținută electronic.
  • Certificat de cazier fiscal privind obligațiile de plată către bugetul de stat și certificatul de atestare fiscală pentru impozitele și taxele locale, ambele emise pe numele solicitantului de catre autoritatea locala a carei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, sau comunicate prin mijloace electronice.

Criterii de eligibilitate pentru programul Casa Verde

Pentru a accesa fondurile , aplicanții trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și să pregătească un dosar complet de documente. Printre cei eligibili se numără:

  • Rezidenții permanenți din România, înregistrând venituri ale bugetului local prin taxele locale și alte venituri.
  • Proprietarii imobilului unde urmează a fi instalat sistemul fotovoltaic;
  • Persoanele care au consimțământul tuturor coproprietarilor pentru montarea panourilor în cadrul acestui proiect, în cazul proprietăților deținute în comun;
  • Persoanele fără datorii restante la bugetele statului și locale, și care au plătit taxele locale și alte venituri ale bugetului.

Cum eGhiseul poate ajuta în obținerea extrasului de carte funciară

eGhiseul oferă asistență în navigarea prin complexitatea obținerii extrasului de carte funciară, simplificând procesul pentru proprietarii care doresc să participe la programul Casa Verde. Platforma simplifică procesul de obținere a documentației necesare pentru participarea la Programul Casa Verde, oferind suport în completarea documentelor și interpretarea legislației aplicabile, totul din confortul propriei case.

Concluzie

Integrarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei în locuințele din România, prin intermediul Programului Casa Verde, reprezintă o inițiativă valoroasă pentru promovarea sustenabilității. Extrasele de carte funciară joacă un rol crucial în acest proces, asigurând conformitatea juridică și facilitând accesul la finanțare. Cu respectarea termenului de 60 de zile de la data aplicării și posibilitatea de a întocmi o carte funciară colectivă, proprietarii de imobile sunt mai bine pregătiți să facă tranziția către o energie curată și regenerabilă.

Întrebări frecvente

Programul Casa Verde este o inițiativă a guvernului român care oferă suport financiar proprietarilor de locuințe pentru instalarea sistemelor de energie regenerabilă, promovând eficiența energetică și soluțiile eco-friendly.

Extrasul de carte funciară este un document oficial care furnizează informații despre statutul juridic al unei proprietăți, inclusiv dreptul de proprietate, existența sarcinilor sau litigiilor.

Pot aplica rezidenții permanenți din România care dețin proprietatea imobilului unde urmează să fie instalate sistemele fotovoltaice și care nu au datorii restante la bugetele statului și locale.

Pentru aplicarea la Programul Casa Verde, extrasul de carte funciară trebuie să fie actualizat și valabil, preferabil nu mai vechi de 60 de zile de la data aplicării.

Criteriile includ rezidența permanentă în România, proprietatea imobilului unde urmează a fi instalat sistemul fotovoltaic, acordul tuturor coproprietarilor pentru montarea sistemului, și lipsa datoriilor restante la bugetele statului și locale.

Obtine extrasul de carte funciară pentru casa verde

Pregătește-te să îți transformi locuința cu ajutorul Programului Casa Verde! Accesează acum platforma eGhiseul pentru a obține simplu și rapid extrasul de carte funciară necesar aplicării. Fă pasul către o viață sustenabilă și beneficiază de suportul financiar pentru soluții eco-friendly. Nu rata ocazia de a contribui la un viitor mai verde. Aplică astăzi pe eGhiseul!